Nieuw denken met oude Grieken

EAN: 9789464710465
€24,90 *
In stock (1)
Required fields:
  DescriptionNieuw denken met oude Grieken

  Anne-Marie Gunnink
  Paperback
  208 pagina's

  In lastige situaties of dilemma’s ˜aak je vaak ve˜wikkeld in allerlei gedachten, die je niet verder brengen. Hoe komt dat? Het woord ‘gedachte’ verklaa˜t het al. Dit is ‘oud denken’; dat wat je (ooit) gedacht hebt. Als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht, blijf je doen wat je altijd hebt gedaan!

  Nieuw denken met oude Grieken is een uitnodiging om uit je ve˜trouwde denkgroeven te komen. Dan kun je nieuw denken ontwikkelen, wat je aanzet tot anders handelen. We maken hie˜voor gebruik van het gedachtengoed van Soc˜ates, Plato en Aristoteles, dat ver˜assend fris en p˜aktisch is. Daarnaast is poëzie een belangrijke bron: dichters en filosofen hebben veel gemeen.

  Dit boek gaat over filosofie dóén.
  Je kunt meteen zelf aan de slag, met de oefeningen en het denkgereed-schap, alleen of samen met anderen. Nieuw denken betekent beter denken, beter beslissen en beter communi-ceren. Dat helpt jou, je omgeving en uiteindelijk verbete˜t het de wereld.

   

  Can we help?
  Send us an email[email protected]