Joodse gedichten

EAN: 9789083054230
€21,99 *
In stock (2)
Required fields:
  - +
  Description Joodse gedichten
  Softback

  Hoe bewegen Joden zich door de geschiedenis, hoe denken ze over zichzelf, en hoe denken anderen
  over Joden? Daarover gaat Joodse gedichten, en over de Messias, op wie met hevig verlangen gewacht
  wordt en die tegelijk een bron van ongerustheid is. Misschien vanwege de problemen die valse
  Messiassen – van Jezus tot Sabbatai Tsvi – met zich meebrengen, misschien omdat de geschiedenis te
  mooi of te spannend is om die nu al te beëindigen. Mozes en Abraham, rabbi Akiva en Maimonides,
  Levinas en Leibowitz, Tucholsky en Amichai lopen samen met de dichter en leden van zijn werkelijke
  en mythologische familie in dit boek door elkaar heen, en over de wegen waarover de Messias zou
  kunnen aankomen of verdergaan.

  Can we help?
  Call us 03 298 55 33
  Send us an email [email protected]