Ge(e)neratie: Jonge oplossingen voor hedendaagse problemen

EAN: 9789464750157
€24,95 *
In stock (1)
Required fields:
  DescriptionGe(e)neratie: Jonge oplossingen voor hedendaagse problemen

  Julien De Wit
  Paperback
  240 pagina's

  Een pleidooi voor een samenleving waarin jongeren meer worden betrokken bij de vraagstukken van onze tijd. Niet als klankbord,maar als volwaardige partner.

  Naar jongeren wordt niet geluisterd. Of toch niet écht en veel te weinig. Ge(e)neratie is een pleidooi voor een samenleving waarin jongeren meer worden betrokken bij de vraagstukken van onze tijd. Niet als klankbord, maar als volwaardige partner in het maatschappelijke debat.

  Julien De Wit onderzoekt hedendaagse problemen zoals tanende onderwijskwaliteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag, politieke vernieuwing, mentaal welzijn, woke, armoede, justitie… Telkens vertrekt hij vanuit een jeugdig perspectief dat uitgedaagd wordt door experten. Hoe zouden jongeren aan de slag gaan met het lerarentekort? Waarover zijn politiek geëngageerde jongeren en politiek journalisten Ivan de Vadder en Rik Van Cauwelaert het eens? Staan jonge kunstenaars vandaag anders in het leven dan actrice Barbara Sarafian of auteur en theateractrice Leen Dendievel? Zijn jongeren bezig met de verarming van de middenklasse en voelen ze zichzelf er slachtoffer van?

  Doorheen het boek ontmoeten enkele tientallen jongeren en minder jongeren elkaar. Samen denken ze na over oplossingen voor de problemen waar deze ge(e)neratie te kampen zal krijgen.

  Can we help?
  Send us an email[email protected]