Louis Couperus

De berg van licht

EAN: 9789020417296
€22,99 *
In stock (2)
Required fields:
  DescriptionDe berg van licht

  Paperback
  480 pagina's

  ‘Bij vlagen kan het écht niet, dit boek. Het is één van de redenen dat het zo fantastisch is.’ – Gerwin van der Werf De jonge, mooie androgyne zonnepriester Heliogabalus wordt door het volk verafgood en tot keizer van de Romeinen verheven. Drie jaar lang zal hij over Rome heersen, totdat het volk zich van hem afkeert. Gewaagd van Couperus zijn de lhbti+-personages in De Berg van Licht. Continu worden lichamen aangeraakt, gestreeld en gekust, wat deze roman enorm zinnelijk maakt. Louis Couperus was zich terdege bewust van het effect dat dit boek zou hebben; ruim honderd jaar later heeft het in deze gemoderniseerde uitgave niet aan verbeeldingskracht ingeboet. herspeld en bezorgd door H.T.M. van Vliet.

  Can we help?
  Send us an email[email protected]