Patrick Loobuyck

Burgerschap: Politiek-filosofische perspectieven

EAN: 9789024449774
€24,90 *
In stock (1)
Required fields:
  DescriptionBurgerschap: Politiek-filosofische perspectieven

  Paperback
  256 pagina's

  Migratie, nationalisme, diversiteit en overheden die individuele vrijheden van burgers inperken – veel actuele thema’s roepen discussie op over de manier waarop we met elkaar samenleven. Wat kunnen we verwachten van een ander? Wat kunnen we verwachten van de overheid? En hoe geven we democratie vorm? Met deze vragen raken we aan het veelzijdige en complexe concept burgerschap.

  Burgerschap verwijst naar een juridische status, naar politieke participatie en naar een gemeenschapsgevoel. Maar hoe moeten deze drie componenten worden ingevuld? En hoe verhouden ze zich tot elkaar? In gesprek met de belangrijkste politiek filosofen van dit moment, onder wie Habermas, Rawls, Mouffe en Kymlicka, verheldert Patrick Loobuyck het concept burgerschap in de context van een multiculturele democratische rechtsstaat. Zijn politiek‑filosofische benadering biedt een dieper inzicht in de betekenis van burgerschap en zal de lezer in staat stellen beter positie te kiezen in concrete en actuele politieke discussies.

  Patrick Loobuyck (1974) is hoogleraar aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Als politiek filosoof is hij een belangrijke stem in het publieke debat. Met zijn boek Met elkaar – Voor elkaar haalde hij de shortlist van de Socratesbeker 2022.

   

  Can we help?
  Send us an email[email protected]